Tanken bak denne boken er at den skal være et verktøy for instruktører som holder kajakkurs. Den har flere bruksområder: planlegging av kurset før oppstart, huskeliste på vannet og replanlegging underveis. Boken er et verktøy for å diskutere kurset, slik at alle instruktørene har et klart bilde om hvordan man gjennomfører kurset.