Bygge boken

Tanken med denne boken er at den kan være med instruktørene gjennom hele kurset - i planleggingen, på vannet og i diskusjonen etter kurset er gjennomført.

Bildet under viser hvordan boken kan se ut; hvis man skriver den ut dobbeltsidig, laminierer den, bruker en hullmaskin for å lage hull og bruker karabinkroker for "sette den sammen".