Brukerveiledning

Tanken bak denne boken er at den skal være et verktøy for instruktører som holder kajakkurs. Den har flere bruksområder:

  • Planlegging av kurset før oppstart - rekkefølge på teknikker, hvem gjør hva og utveksling av erfaringer.
  • Huskeliste på vannet - hva planen var og hvordan instruere de ulike teknikkene
  • Replanlegging etter hver kursdag - hva rakk vi ikke, hva bør vi endre og hvordan fungerte opplegget for deltagerne.

Boken er et verktøy for å diskutere kurset, slik at alle instruktørene har et klart bilde om hvordan man gjennomfører kurset.

Planlegging av kurset før oppstart

Hovedmålet med denne øvelsen er at alle instruktørene skal være trygg på gjennomføringen, oppgavene de har fått tildelt. Og at man har fått diskutert og delt erfaringer om gjennomføringen. En måte å gjennomføre dette på, kan være:

  • Legge ut så mange kursdager-kort (de grønne kortene) som det er dager i kurset (2 - 4 dager).
  • Diskutert rekkefølge og legg ut teknikkene på de grønne kortene - planlegg dagene.
  • Diskuter og fordel lekene på de grønne kortene.
  • Noter på kortene hvem som har ansvar for hva - bruk sprittusj, fernes med neglelakkfjerner.

Resultatet vil være en plan for alle kursdagene, samt at hvis alle teknikkene er fordelt - så dekker man innholdet for nybegynnerkurs.

Huskeliste på vannet

Kortene er laget slik at man kun trenger å ta med de delene av boken man har bruk for på vannet.

På vannet har boken/kortene følgende hovedformål:

  • Fungere som huskeliste for rekkefølge av teknikker og leker.
  • Hvem som har ansvaret for hver enkelt teknikk og lek.
  • Fungerer som huskeliste for viktige elemeter når man lære inn en teknikk.

Husk at det er viktig å kunne tilpasse det man har planlagt til deltagere, fremdrift, vær & vind når man er på vannet.

Det er en huskeliste - IKKE en fasit for kursdagen.

Replanlegging etter hver kursdag

Underveis i kursdagen må man ofte avvike fra den planen man har lagt pga. ulike faktorer. Blant annet lærer man mer og mer om kursgruppa.

Når kursdagen er ferdig; bruk 15 minutter på oppsummering og re-planlegging av de påfølgene kursdagene.

Benytt også anledningen til å notere ned forbedringer på de ulike teknikkene og lekene, slik at man husker dette neste gang man holder kurs.