Innledning

Min motivasjon for å lage denne boken var å prøve å lage et verktøy for å forenkle samarbeidet mellom instruktører som skal gjennomføre et nybegynnerkurs sammen. Jeg har stor tro på at samkjørte instruktører gir en mye bedre kursopplevelse for deltagerne.

Boken er lagt ut her for personlig bruk for instruktører som jobber med nybegynnerkurs.

En stor takk til mine medhjelpere Trine Bjørhusdal (NPF Turleder) og Eirin Malmo (NPF Turleder) for gode innspill til innhold og utprøving av boken på kurs. Og takk til Hans Christian Alnæs (NPF Veileder) for kvalitetssikring av innhold.